Wiadomości

Walka z czarną strefą paliwową – likwidacja kolejnej karuzeli podatkowej


Wspólne działania zachodniopomorskiej Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie oraz Urzędu Celnego w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się w wyłudzaniu podatku VAT, oszustwach w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oraz praniu brudnych pieniędzy. Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa związanych z tą działalnością to kwota około 65 mln zł.

W nielegalnym obrocie paliwami płynnymi brało udział co najmniej kilkanaście różnych podmiotów gospodarczych. Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju napędowego w Niemczech (w tym od spółek cypryjskich w formie nabyć trójstronnych) oraz estrów metylowych. Zakupione towary rzekomo wykorzystywano do wytwarzania, zwolnionego z podatku akcyzowego, produktu ropopochodnego, przeznaczonego do czyszczenia instalacji paliwowych. Faktycznie wytwarzano jednak olej napędowy z dodatkiem biokomponentów (biodiesel) i wprowadzano go do obrotu na terenie kraju.

Do wyłudzania zwrotów podatku wykorzystywano podrobione, przerobione i nierzetelne dokumenty potwierdzające obrót tym paliwem, w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, do firm mających siedziby na terenie innych krajów m.in. Litwy, Czech i Węgier.

W toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie, z zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dokonano na terenie całego kraju zatrzymania 8 osób i przeprowadzono przeszukania, podczas których zabezpieczono dokumenty, pieczątki potwierdzające uczestnictwo w oszustwach oraz środki pieniężne w różnych walutach o równowartości ponad 3.000.000 zł.

Zatrzymanym zostały postawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Polski oraz poza jej granicami, w tym jednej osobie zarzut założenia i kierowania tą grupą. W stosunku do 4 osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, a pozostali podejrzani złożyli poręczenia majątkowe, zostali objęci dozorem Policji oraz nałożono na nich zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Wróć