Prawo

Wciąż wysokie wpływy z VAT


Sektor finansów publicznych wchodzi w deficyt, ale w budżecie państwa po III kwartałach nadal utrzymywała się nadwyżka. Spora w tym zasługa wpływom z tytułu podatku VAT.

W okresie styczeń – wrzesień 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 23,7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 15,2% r/r. Wzrost dochodów w stosunku do trzech pierwszych kwartałów 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach, w tym  dochody z podatku VAT były wyższe o 23,3% r/r (tj. ok. 22,4 mld zł).

Szacunki MF dotyczące całego 2017 roku wskazują, że deficyt budżetu państwa wyniesie ok. 30 mld zł (w ujęciu kasowym), co będzie jednym z najlepszych wyników w ostatnich latach. Z kolei deficyt całego sektora finansów publicznych może nieznacznie przekroczyć 50 mld zł (wg ESA’2010 – w ujęciu memoriałowym). Taką też prognozę Polska przesłała do Komisji Europejskiej.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć