Wiadomości

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na VII Dorocznej Konferencji Efektywności Energetycznej


W jaki sposób międzynarodowe ambicje dotyczące efektywności energetycznej można przełożyć na szybszy i silniejszy postęp? To temat przewodni VII Dorocznej Konferencji Efektywności Energetycznej, w której wziął udział wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński. Wydarzenie zorganizowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną odbyło się w dniach 7- 9 czerwca 2022 r. w Sønderborg w Danii.

Energochłonność, rynek ESCO (przedsiębiorstw oszczędzania energii skrót z ang. Energy Service Company), Centralny Rejestr Oszczędności Energii Końcowej czy programy grantów to tylko część zagadnień, które w swoim wystąpieniu poruszył wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska, wraz ze zwiększeniem efektywności procesów przemysłowych, termomodernizacją istniejących budynków, a także modernizacją elektrowni węglowych na jednostki kogeneracyjne o wyższej sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, stopniowo spada energochłonność polskiej gospodarki. W efekcie dziś Polska jest jednym z państw w Europie Środkowo-Wschodniej o najniższym poziomie energochłonności.

Odnosząc się do rynku ESCO wiceminister podkreślił, że Polska zidentyfikowała jego główne bariery rozwoju oraz zajęła się konkretnymi rozwiązaniami, które przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kontraktami EPC (o poprawę efektywności energetycznej skrót z ang. Energy Performance Contracting) wśród podmiotów sektora publicznego.

W swoim wystąpieniu wiceminister poruszył też m.in. kwestię utworzonego w 2021 r. Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej. Celem Rejestru jest gromadzenie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej, które ułatwi bieżące szacowanie uzyskanych oszczędności energii finalnej, usprawniając monitorowanie oraz raportowanie realizacji założonego celu.

***

VII Doroczna Globalna Konferencja na temat Efektywności Energetycznej Międzynarodowej Agencji Energetycznej zgromadziła ministrów, dyrektorów generalnych i decydentów z rządu, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć