Wiadomości

Wspólnie rozwijamy sektor biogazu i biometanu w Polsce


Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda był jednym z sygnatariuszy Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Uroczyste podpisanie z udziałem przedstawicieli ministerstw oraz przedsiębiorców odbyło się 23 listopada w Warszawie.

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed nami w nadchodzących latach. Przed krajową gospodarką stoi zadanie: zapewnienia możliwości wytworzenia, przesyłu i dystrybucji nowych paliw. Dzisiejsze Porozumienie wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu – powiedział minister Grzegorz Puda.

Dodał, że aby skutecznie rozwijać sektor biogazu, musimy zaangażować różnych uczestników rynku.

Tylko szeroka współpraca administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorców i naukowców jest gwarantem sukcesu – podkreślił szef resortu funduszy i polityki regionalnej.

Przypomniał, że rozwój rynku biogazu jest również ściśle związany z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu.

Większe wykorzystanie potencjału sektora biogazowego może oznaczać budowę nowych, innowacyjnych gałęzi gospodarki – zauważył minister.

Fundusze Europejskie i pieniądze krajowe z nowej perspektywy wspierają „zielone technologie” oraz bezpieczną społecznie transformację gospodarki w przyjazną środowisku.

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to 7,9 mld euro, z czego 800 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację priorytetu „zazielenienie przedsiębiorstw”.

Firmy i samorządy będą mogli skorzystać z środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, którego wartość to 25 mln zł.

Porozumienie jako forma współpracy

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”, podpisanym 13 października 2020 roku

Podpisany dziś dokument ma stanowić stałą platformę współpracy stron. Ułatwi koordynację działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Minister Klimatu i Środowiska, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

 

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, G.Puda - minister FiPR

Wróć