Prawo

Wyjaśnienie w sprawie kontaktów z KE ws. obniżki VAT na różne artykuły


  • Zgodnie z dyrektywą VAT stosowanie stawki 0% VAT na żywność jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa UE. 
  • Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0% VAT także na żywność. 
  • Zawsze gdy wnioskowaliśmy o stawkę 0% VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne. 

Polska w zakresie produktów żywnościowych stosuje co do zasady najniższą z możliwych na gruncie prawa UE stawek VAT – stawkę 5% VAT.

18 listopada br. podczas posiedzenia unijnej grupy roboczej rozmawiano na temat reformy stawek VAT. Polska kolejny raz wnioskowała o szersze stosowanie stawek obniżonych. Służby Komisji potwierdziły celowość przyjęcia zmian w dyrektywie, jako niezbędnych do tego, aby państwa mogły szerzej stosować preferencje stawkowe VAT niż obecnie.

Będący przedmiotem prac grupy projekt dyrektywy VAT w zakresie stawek zakłada prawo do szerszego niż obecnie stosowania stawek obniżonych, w tym stawki 0%. Dotyczy to także żywności. W opinii Komisji dokonanie takiego kroku będzie możliwe dopiero po zakończeniu prac nad projektem dyrektywy VAT.

Ministerstwo Finansów już wcześniej formalnie wnioskowało w ramach derogacji o zastosowanie stawki 0% VAT na książki i transport. Odpowiedzi KE były zawsze negatywne.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć