Prawo

Wyrok TSUE: Zwolnienia z opodatkowania akcyzą


Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o możliwości zastosowania zwolnień z opodatkowania akcyzą decyduje przede wszystkim sposób wykorzystania danego wyrobu, a nie spełnienie określonych warunków formalnych.

Firma doradcza Deloitte informuje, że 13 lipca 2017 r. TSUE wydał wyrok (sprawa C-151/16), w którym odniósł się do sposobu, w jaki należy interpretować cele zwolnienia określonego w tzw. dyrektywie energetycznej (Dyrektywa Rady 2003/96/WE) przewidzianego dla paliw wykorzystywanych przez statki do celów żeglugi na wodach terytorialnych Unii Europejskiej. W wyroku Trybunał wypowiedział się także na temat interpretacji zasady proporcjonalności w kontekście nakładania dodatkowych warunków formalnych związanych ze stosowaniem zwolnień z opodatkowania.

Zdaniem ekspertów Deloitte, tezy zawarte w rozstrzygnięciu TSUE mogą stanowić istotny argument dla polskich podmiotów w przypadku ewentualnych sporów z organami oraz sądami w zakresie oceny przesłanek i możliwości stosowania zwolnień przewidzianych na gruncie polskich przepisów akcyzowych odnośnie paliw wykorzystywanych do celów żeglugi oraz paliw lotniczych, których interpretacja przyjęta przez sądy i organy budzi bowiem sporo wątpliwości podatników.

Źródło: Deloitte

Wróć